Historie


Historie,
Schietvereniging Prins Bernhard werd opgericht op 16 januari 1937, alle activiteiten vonden plaats bij A. Harbers eigenaar van o.a. het hotel, café.
De eerste jaren werd er in het café, daarna de gang geschoten, een grote dikke houten schijf ( wilgen of populieren hout) werd als kogelvanger gebruikt en het functioneerde toentertijd naar behoren. Als goede bestuurders werden er de nodige regelementen gemaakt, deze werden in het clublokaal (gang / café) opgehangen, 1 reglement wordt nu nog steeds gebruikt nl. : het is de leden verboden om voor of tijdens de schietoefeningen alcoholhoudende drank te gebruiken.
Schietvereniging Prins Bernhard begon in 1937 met 30 schietende leden, dat tot het jaar 2000 wat op en neer schommelde, vanaf het millennium zitten we tussen de 40 en 50 schietende leden, dat veel leden honkvast zijn blijkt uit de ledenlijst, verschillende leden zijn al 25, 40 of 50 jaar lid. Wij zijn er trots op dat wij al 3 leden hebben die ruim 50 jaar lid zijn en het predicaat ERELID dragen, en deze ereleden zijn nog steeds volop actief. Nu is de schietsport iets wat meer door mannen dan door vrouwen wordt bedreven, onze vereniging heeft onder de leden verschillende dames en jeugdleden.
Even terug naar het begin: vanuit het café gingen ze naar de gang, maar uiteindelijk werd het schieten verplaatst naar de zaal waar iedere schietavond de banen moesten worden opgebouwd en weer afgebroken, in de tussenliggende tijd werden er feesten en andere activiteiten gehouden.
In 1987 kregen wij een eigen schietruimte, deze is door een aantal vrijwilligers gebouwd en waar we tot op de dag van vandaag nog steeds schieten, wij beschikken over 6 banen die geschikt gemaakt kunnen worden voor de volgende disciplines: LG = lucht/persluchtgeweer, LP = lucht/persluchtpistool, KKG = klein kaliber geweer .22 en KKP = klein kaliber pistool
SV Prins Bernhard is gecertificeerd, dat is een wettelijke verplichting voor schietverenigingen met vuurwapens, wij zijn aangesloten bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) de KNTS (Koepel Nederlandse Traditionele Schutters) en Sv OG. (Schietvereniging Oost Gelderland)
Sv OG = Sv Oost Gelderland waar een 35 tal schietverenigingen uit de omgeving bij zijn aangesloten, deze organisatie verzorgt alle competities die wij op diverse niveaus schieten.
Bent u geïnteresseerd in de schietsport, of in nog meer verhalen van deze mooie vereniging, neem dan contact op met één van de <a href="https://sv-prinsbernhard.nl/?page_id=90">bestuursleden</a> wij beantwoorden uw vragen graag en bieden u de mogelijkheid om een geweer op pistool ter hand te nemen uiteraard onder deskundige begeleiding.